Kpvillkor
Fri frakt ver 500kr
Bonusprodukter
Pong p alla dina kp
Currency currency
X

Shopping from a different country?

Please select your country to get the right currency!

Fri frakt ver 500kr Bonusprodukter Pong p alla dina kp

Köpvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR:

1.0 Vi sparar följande persondata om våra kunder:

Kunder: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer.

Beställningar: ip-adress, E-post, , Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer.

Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter.

1.1 Observera att dessa villkor gäller enbart mellan dig som kund som är konsument och oss som företag. Villkoren gäller när du som konsument gör en beställning via vår webbshop och avtal ingås mellan dig som kund och Tillskottsbolaget Sverige AB (556899-2431)

1.2 För din och vår säkerhet sparas din IP-adress när ett köp genomför i vår webbshop. Samtliga försök till bedrägeri, falska orders eller liknande kommer omedelbart att polisanmälas.

1.3 Samtlig information och innehåll som finns på webbplatsen ägs av Tillskottsbolaget.

1.4 Vid genomfört köp via vår webbshop har kunden accepterat samtliga av våra villkor som gäller för denna. Då köp ej kan göras innan samtliga av våra villkor är godkända ingås avtal därefter.

1.5 Kunden kan återkalla en beställning fram till dess att Tillskottsbolaget bekräftat beställningen. Återkallas beställningen återbetalas alla eventuella betalningar som kunden gjort avseende aktuell beställning.

1.6 Kunden ansvarar för alla inköp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

1.7 Varor som finns i lager levereras vanligtvis mellan 1-3 arbetsdagar, såvida annat inte avtalats fram mellan kunden och Tillskottsbolaget. Då Postnord är ansvariga för leveranser så kan Tillskottsbolaget aldrig garantera att kunden har sina varor inom 1-3 arbetsdagar. Vid unika tillfällen, t.ex. när vi har kampanjer, utförsäljning, Black Weekend och under julhandeln kan leveranstiden dröja upp till 7 arbetsdagar pga. extra högt tyck i vår webshop.

1.8 Tillskottsbolaget reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på webbshoppen, exempelvis fel i produktbeskrivning, innehållsförteckning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Tillskottsbolaget har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som kunden har beställt så förbehåller sig Tillskottsbolaget rätten att ta bort produkten från kundens order. All bildinformation på webbshoppen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanterat återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Tillskottsbolaget ansvarar inte för information på webbshoppen som kommer från en tredje part.

1.9 Priser som anges på hemsidan gäller även i vår fysiska butik, samtliga priser är inkl moms. Inga priser på varorna inkluderar eventuella fraktavgifter.

2.0 Paket som skickas till ombud skall lösas ut inom den tidsfrist som anges (7 dagars liggetid hos ombud/paketskåp). Paket som returneras för att kunden ej löst ut detta inom tidsfristen kommer att debiteras om en avgift på upp till 250 sek från Tillskottsbolaget. Outlösta paket faller inte inom ramen för ångerrätt eller ev. fria returer. Det är mottagarens ansvar att hämta ut paket inom tidsfristen. Fraktbolagen aviserar kunden via SMS och det är kundens ansvar att ange korrekt telefonnummer för SMS-avisering vid beställningstillfället.

2.1 Tillskottsbolaget ansvarar INTE för fraktbolagens hantering av leveranserna då det är allmänt känt att majoriteten av fraktbolagen inte är aktsamma med paket som fraktas med dem. Samtliga produkter och paket lämnar alltid Tillskottsbolaget i utmärkt skick - om någonting är sönder vid mottagande av produkterna så har detta skett i fraktbolagets hantering, vilket Tillskottsbolaget INTE ansvarar för. Tillskottsbolaget använder alltid riktigt med emballage för att minimera risken för att fraktbolagets oförsiktiga hantering inte ska gå ut över kundens produkter, dock kan inte detta garanteras.
OBS! Är emballaget sönder vid mottagandet av paketet så änmäl detta direkt till ombudet och hämta INTE ut paketet (detta ökar chansen för att du som konsument ska få ersättning från fraktbolaget vid eventuell leveransskada).

2.2 Felaktig leverans. Om Tillskottsbolaget mot förmodan skulle skicka fel produkt till kund så är det kundens skyldighet att informera Tillskottsbolaget om detta. Vill kunden behålla den felskickade produkten så görs detta mot eventuell kostnad/återbetalning av mellanskillnaden. Vill kund byta till rätt produkt så förbehåller sig Tillskottsbolaget rätten att få tillbaka den felskickade varan först för att sedan skicka ut rätt produkt. Skulle någon produkt i beställningen saknas eller vara skadad och/eller felaktig så ska detta meddelas av kund till Tillskottsbolaget inom 14 dagar från det att beställnigen mottagits av kund.

 

ÅNGERRÄTT

Vid köp av varor från webbshoppen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta skall meddelas inom 14 dagar från det att kunden eller kundens ombud mottagit den aktuella varan. Ångerrätten gäller exempelvis inte vid följande fall:

Om varans skick försämrats utifrån kundens handlande.

Varor med bruten försegling. Det gäller alla produkter som inhandlats via webbshoppen. Vid klädköp ska eventuella lappar eller dylikt sitta kvar på plagget för att ångerrätten skall gälla. Klädplagg skall även vara oanvända.

Garanti gäller enbart vid ev. fabrikationsfel och därmed ej fel som uppstår om kund gjort egen förändring av varan eller handlat på ett sätt som försämrat varan/produkten. Eventuell reklamation av varan ska inom 2 månader från det att kunden uppdagat felet noteras till Tillskottsbolaget.

Ångerrätten kan endast åberopas om kunden meddelat Tillskottsbolaget via mail (info@tillskottsbolaget.se) inom tiden för ångersfristen. Ångerrätten gäller ej om ett paket lämnats kvar hos ett ombud och Tillskottsbolaget gör sig rätten att debitera kunden 250:- i avgift för nerlagt arbete och tillhörande avgifter.

FORCE MAJEURE:

Tillskottsbolaget står ej för förseningar som orsakats av omständigheter som Tillskottsbolaget ej kunnat styra över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Tillskottsbolaget Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen.

Tillskottsbolaget förbehåller sig rätten att ändra i samtliga av våra villkor när som helst i tiden. Samtliga ändringar som sker kommer att pupliceras här på hemsidan.

Are you in the right place?
Choose country
Continue to tillskottsbolaget.se