Kalium - Kp vitaminer, mineraler och kosttillskott online
Fri frakt över 500kr
Bonusprodukter
Poäng på alla dina köp
Valuta:
X

Shopping from a different country?

Now you can shop at Swedish prices in your country!

Select country:

Fri frakt över 500kr! Bonusprodukter! Poäng på alla dina köp
Kategorier

Kalium

Kalium är ett livsnödvändigt grundämne, en mineral och en elektrolyt. Kalium har flertalet viktiga funktioner i kroppen, bland annat är det viktigt för att hålla en normal nerv- och muskelfunktion i kroppen. Men det hjälper även till att hålla såväl vatten- som elektrolytbalansen i kroppen på en normal nivå i kroppen. Kalium är populärt inom bodybuilding är då den hjälper till att framhäva muskulaturen och reglera vattennivåerna.
Fairing Kalium, 100 caps
20
Kalium är ett essentiellt mineral som är viktigt för en normal nerv- och muskelfunk...
103 kr (129 kr)
Kp!
Info
SSN Potassium, 60 caps
20
Kalium är ett ämne som behövs för kroppens nerv- och muskelfunktion samt ...
103 kr (129 kr)
Kp!
Info


Köp kalium hos TillskottsbolagetVad är kalium och varför är det viktigt?

Kalium är ett livsnödvändiga grundämne och en mineral som likt många andra deltar i många viktiga processer i kroppen och fyller många viktiga funktioner. Det är framförallt viktigt för en normal nerv- och muskelfunktion då dina nervceller är speciellt beroende av kalium. Kalium är även viktigt för kroppens saltbalans och njurfunktion. Utöver detta hjälper kalium till att sänka blodtrycket medan mineralen natrium hjälper till att höja det. Balansen mellan dessa mineraler är otroligt viktig för vår hälsa. För mycket eller för lite av någon av mineralerna kan orsaka obalans i blodtrycket.

Symptom på onormala kaliumnivåer

Kaliumnivåerna förändras oftast tillsammans med natriumnivåerna i kroppen. De hjälps åt att reglera blodtrycket och går natriumnivåerna upp går kaliumnivåerna ner, och tvärtom. Ytterligare en aspekt som kan påverka kaliumhalten i kroppen är hormonet aldosteron, detta tillverkas i binjurarna. Vi kan både ha en för hög och en för låg nivå av kalium, båda kan vara skadliga och ses allvarligt på. Det finns en del kända symptom vid onormala nivåer av kalium. Några är:

  • Muskelkramper och/eller muskelsvaghet
  • Illamående och/eller diarré
  • Lågt blodtryck
  • Förvirring
  • Uttorkning
  • Trötthet och utmattning
  • Täta urinträngningar
  • Förlamning
  • Förändringar i hjärtrytmen 


Stress påverkan på kaliumbalansen

Vår kropp använder utbytet mellan kalium och natrium vid stress. Detta för att då tillföra extra näringsämnen i kroppen så att den klarar av stressen bättre. Vad som sker vid stress är att hormonerna kortisol och aldosteron från binjurarna utsöndras. Kortisolen är bland annat det hormonet som gör oss alerta och aktiva. Aldosteron används för att höja blodtrycket då mer näring behöver användas i vår kropp. Det höjer blodtrycket genom att reglera balansen mellan just kalium och natrium. Kalium och vatten förs ut ur kroppen, natriumnivån och därmed även blodtrycket höjs. Så småningom leder detta till just några av symptomen på kaliumbrist; uttorkning, trötthet och utmattning. 

Tillskott av kalium

Ett kaliumtillskott kan vara ett bra alternativ, inte bara för den som tränar eller har ovanstående symptom. När du väljer kaliumtillskott är det viktigt att se till mängden rent kalium i kosttillskottet. Många kaliumtillskott är relaterat till citrat och innehåller alltså kalciumcitrat. Tänk på att mängden kaliumcitrat som redovisas inte är mängden rent kalium. Mängden kalium är ca 20-30% i kaliumncitrat, så innehåller tillskottet till exempel 500mg kaliumcitrat är ca. 125mg av de kalium.

För att få önskad effekt av ett kosttillskott bör du få i dig några hundra mg per dag. Rekommenderad dosering finns alltid på produkten.

Kaliumtillskott vid träning

Behovet av kalium ökar när vi tränar, går på diet och/eller ökar vårt vätskeintag. Detta då mineralbalansen påverkas speciellt vid hård träning, minskat födointag och ökat vätskeintag. Inom bodybuilding och fitness används ett tillskott av kalium ofta inför tävling. Detta är populärt då kalium hjälper till vid vattenregleringen. Kalium gör så att muskelcellerna drar till sig vatten och på så sätt framhäver musklerna, med andra ord ökar muskeldefinitionen, något som är en stor del inom just kroppsbyggarsporten.

Biverkningar

Kalium är en av de mineralerna som kan vara skadliga i en för hög dos. För att det ska vara skadligt krävs mycket höga doser. Extremt höga doser, på 15 gram eller ännu högre, kan ge livshotande skador på din kropp. Till exempel kan det leda till hyperkalemi som ger rubbningar i hjärtrytmen. Därför är det oerhört viktigt att inte överdosera kalium. Observera att detta endast är vid mycket hög överdosering, vid normala doser finns det ingen risk eller kända biverkningar med mineralen.

Köp nu. Betala senare med Klarna.