D-vitamin - Köp kosttillskott vitamin D billigt online

D-vitamin

D-vitamin är ett i många fall förbisett och försummat vitamin som i själva verket spelar en avgörande roll för vår allmänna hälsa och vår förmåga att prestera inne på gymmet. Vitaminet är ett så kallat provitamin, detta är ett slags förstadium till vitamin och den stora skillnaden mellan vanliga vitaminer och provitaminer är att kroppen själv kan syntetisera provitaminer, vilket inte gäller i fallet med vanliga vitaminer.
Detta provitamin bidrar till att reglera ett flertal olika processer i kroppen. Kanske mest känt är det för att det reglerar koncentrationen av kalcium i blodet och den avgörande roll det spelar i omsättningen av kalcium och fosfat i skelettet och tänderna.

Köp D-vitamin hos Tillskottsbolaget

Det finns två sätt på vilka vi kan ta upp D-vitamin i kroppen, det ena är genom huden och det andra är genom tarmen. De flesta vet vid det här laget att vitaminet bildas i huden då vi exponeras för solljus, men på grund av klimatet på våra breddgrader kan det ibland vara en utmaning att få i sig tillräckligt med D-vitamin den vägen. Supplementering kan därför vara värt att tänka på för personer som befinner sig i riskzonen att utveckla brist.

 

Vad är D-vitamin och varför är det så viktigt?

D-vitamin är som sagt inte ett vitamin utan ett fettlösligt provitamin. Fettlösliga vitaiminer binder sig till fett och lagras i levern, där man i förenklade termer har ett slags reservlager att ta från om vitaminbrist skulle uppstå. Till skillnad från många andra vitaminer som kontinuerligt behöver tillföras utifrån då kroppen inte kan tillverka dessa för egen maskin kan faktiskt kroppen producera allt nödvändigt D-vitamin själv, så länge den exponeras för tillräcklig mängd solljus.
Det finns olika varianter av D-vitamin och till de två vanligaste hör vitamin D2 och vitamin D3. D3 är det som kroppen själv kan syntetisera vid exponering för solljus.

Neuromuskulär funktion
D-vitamin reglerar den neuromuskulära funktionen, det vill säga nerv- och muskelsystemet, och inverkar även på proteinsyntesen. Hos personer med låga nivåer D-vitamin har man kunnat se försämrad styrka, allmän svaghet och även förlust av muskelmassa.

Skelett och tänder
Den främst dokumenterade effekten av D-vitamin på vår hälsa är dess förmåga att underlätta upptaget och omsättningen av kalcium. Våra tänder och vårt skelett är direkt beroende av kalcium och fosfor. Oftast innehåller kosten tillräckligt med kalcium och fosfor, men för att säkerställa att man tillgodogör sig tillräckligt av dessa näringsämnen kan man vilja se över sitt D-vitaminintag.

Normal celldelning 
Våra celler upphör aldrig att dela sig. Detta är själva grunden för samtliga levande organismers förökning och D-vitamin bidrar till att hålla denna produktion jämn, genom att motverka för många celldelningar och samtidigt säkerställa cellernas nybildning. En välfungerande cellbildning är viktigt inte minst för att förebygga cancer.

Skydd mot hjärt-kärlsjukdom
Individer som lider av D-vitaminbrist löper förhöjd risk att utveckla högt blodtryck, hjärtsjukdom och till och med hjärtsvikt. Även om mekanismerna bakom detta inte är helt klarlagda tycks D-vitamin kunna hjälpa att sänka blodtrycket, förbättra kärlens elasticitet och även bidra till förbättrad glykemisk kontroll.

Hur får vi i oss D-vitamin?

För att kroppen ska kunna syntetisera sitt eget D-vitamin är exponering för ultraviolett ljus av typen UVB en grundförutsättning. Anledningen till att vi i praktiken endast kan tillgodogöra oss nämnvärda mängder D-vitamin via solljuset under vår- och sommarmånaderna är att UVB-strålarna filtreras bort i atmosfären när solen står lägre. Detta är anledningen till att många myndigheter rekommenderar supplementering under vinterhalvåret.
Notera att hudens förmåga att producera D-vitamin sjunker med åldern.

Vad gäller kosten så får vi i oss D-vitamin främst från fet fisk, till viss del ägg och kött och även vissa mejeriprodukter, margarin och annat matfett som har berikats med vitaminet ifråga.

 

Rekommenderad dosering

Livsmedelsverket rekommenderar att vissa grupper kompletterar sin kost med D-vitamintillskott för att kunna möta det dagliga behovet. Till dessa grupper hör vegetarianer, vissa allergiker (i synnerhet mot fisk), äldre och personer som av en eller annan anledning undviker solexponering.
Det rekommenderade dagliga intaget varierar naturligtvis med åldern och hur mycket man vistas i solen, men 10-20 mikrogram per dag är vad man hittills kunnat sluta sig till.

Notera att en portion lax innehåller cirka 12-25 mikrogram D-vitamin.

Det är möjligt att överdosera D-vitamin även om det föreligger ganska låg risk. Överdrivna mängder kan vara toxiskt och leda till bland annat njurproblem, men att uppnå denna giftiga nivå enbart via kosten är inte möjligt.

 

Läs mer

Köp nu. Betala senare med Klarna.